Carrito de compras


ZIELONA RDZA W ¿RODOWISKU

por Garófalo Chaves, Lúcia Helena
Condición: Nuevo
39,69 €
IVA incluído - Envío GRATIS
Garófalo Chaves, Lúcia Helena ZIELONA RDZA W ¿RODOWISKU
Garófalo Chaves, Lúcia Helena - ZIELONA RDZA W ¿RODOWISKU

¿Le gusta este producto? ¡Compártalo con todo el mundo!

39,69 € incl. IVA
Solo 1 artículos disponibles Solo 1 artículos disponibles Más de 10 piezas disponibles
Entrega: entre viernes, 15 de julio de 2022 y martes, 19 de julio de 2022
Ventas y envío: Dodax

Descripción

Hydroksy-sole ¿elaza (II)-¿elaza (III) znane jako zielone rdze (GR) pocz¿tkowo by¿y identyfikowane i badane jako produkty korozji stali i ¿elaza. Ostatnio odkryto je jako mineräy wyst¿puj¿ce w glebach i osadach hydromorficznych. Ró¿ne badania sugeruj¿, ¿e GR, ze wzgl¿du na ich wysok¿ reaktywno¿¿, odgrywaj¿ wän¿ rol¿ w losach i transporcie wielu zanieczyszcze¿ w glebach suboksycznych, osadach i warstwach wodono¿nych, gdzie tempo redukcji mikrobiologicznej jest ograniczone przez nisk¿ zawarto¿¿ w¿gla. Ponadto, GR maj¿ znaczny potencjä w zastosowaniach takich jak procesy oczyszczania wody i adsorbenty gazów. Jednak¿e, poniewä GR s¿ tylko stanem przej¿ciowym podczas redukcji ¿elaza ¿elazowego i s¿ przeksztäcane do bardziej stabilnych form, nadal konieczne jest kontynuowanie badä nad ich zachowaniem. Dlatego wniniejszej ksi¿¿ce przedstawiono przegl¿d na ten temat, podobnie jak prac¿ naukow¿ na temat "losówjonów niklu w (ii-iii) hydroksysiarczanowej zielonej rdzy syntetyzowanej metod¿ str¿ceniow¿ i koprecypitacyjn¿".

Colaboradores

Autor:
Garófalo Chaves, Lúcia Helena

Detalles de producto

Biografía del artista:
Lúcia Helena - Agrônoma, MSc. e DSc. em Agronomia pela USP, e Pós-Doutorado na Universidade do Arizona (EUA). Ana Carolina - Engenheira Agrícola e MSc. em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFPB; DSc. em Agronomia pela Universidade de São Paulo. Gilvanise - Engenheira Agrícola, MSc. e DSc. em Engenharia Agrícola pela UFCG.
Idioma:
Polaco
Número de páginas:
84
Tipo de medio:
Tapa blanda
Editorial:
Wydawnictwo Nasza Wiedza

Datos base

Tipo de producto:
Libro de bolsillo
Fecha de aparición:
4 de junio de 2021
Dimensiones del paquete:
0.22 x 0.15 x 0.005 m; 0.172 kg
GTIN:
09786203761283
DUIN:
E44JKVUT75I
39,69 €
Utilizamos cookies en nuestro sitio web para que nuestros servicios sean más eficientes y más fáciles de usar. Por lo tanto, seleccione "Aceptar cookies". Lea nuestra Política de privacidad para obtener más información.